KIA PHÚ THỌ
Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
098.880.6868: Hotline
In bài này